KILOMETRINE, DNEVNICE, PLAČE IN PRISPEVKI

Prispevki
V skladu s 4. členom ZPSV plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
V skladu z navedenimi zakonskimi določbami osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost znašajo:
Kilometrina

Od – do

prevoz na službenem potovanju

Cena goriva (95 oktanov)

prevoz na delo in z dela

30 % cene neosvinčnega m. bencina 95. oktanov

15 % cene neosvinčnega m. bencina 95. oktanov

25. 12. 2012 - 7. 1. 2013

0,45 (0,4458)

1,486

0,22 (0,2229)

8. 1. 2013 - 21. 1. 2013

0,45 (0,4503)

1,501

0,23 (0,22515)

22. 1. 2013 - 4. 2. 2013

0,45 (0,4548)

1,516

0,23 (0,2274)

Dnevnice
Dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji:
Za službeno potovanje v tujino, ki traja:

1.    nad 14 do 24 ur:

2.    nad 8 ur do 14 ur:

3.    nad 6 do 8 ur:

Država/mesto

Znesek dnevnice

Država/mesto

Znesek dnevnice

Avstralija

48$

Litva

32 €

Albanija

32 €

Luksemburg

44 €

Andora

32 €

Madžarska

32 €

Armenija

32 €

Makedonija

32 €

Avstrija

44 €

Malta

32 €

Azerbajdžan

32 €

Moldavija

32 €

Belgija

50 €

Monako

44 €

Belorusija

32 €

Nemčija

44 €

Bolgarija

32 €

Nizozemska

44 €

BIH

32 €

Norveška

44 €

Ciper

32 €

Poljska

32 €

Češka

32 €

Portugalska

44 €

Črna gora

32 €

Romunija

32 €

Danska

44 €

Rusija

32 €

Estonija

32 €

San Marino

32 €

Finska

44 €

Slovaška

32 €

Francija

44 €

Srbija

32 €

Gruzija

32 €

Španija

44 €

Grčija

32 €

Švedska

44 €

Hrvaška

32 €

Švica

44 €

Irska

44 €

Turčija

32 €

Islandija

44 €

Ukrajina

32 €

Italija

44 €

Vatikan

44 €

Japonska

80$

ZDA

48$

Kanada

48$

Velika britanija

44 €

Latvija

32 €

Druge države

40$

Lihtenštajn

44 €

Hong Kong

56$

Sankt Petersburg

64 €

Moskva

64 €

Minimalna in zajamčena plača
Znesek minimalne plače je z 1. januarjem višji za 2,7 odstotka in znašal 783,66 €.

Imate vprašanja?

Želite poiskati le posamezne informacije ali celovite odgovore?

Želite poslovati z nami?