DAVČNO SVETOVANJE

Davčno svetovanje se pojavlja na vseh nivojih in področjih podjetja. Je nujno, ne glede na to, ali se računovodstvo v celoti ali deloma vrši pri izvajalcu. Poslovanje ima davčne posledice tako za podjetje kot tudi za fizične osebe, povezane z njim. Naša naloga je, zastopati interes lastnikov ter ob upoštevanju davčnih posledic za vse udeležence najti najprimernejšo rešitev.
Naročnike zastopamo tudi pred davčnimi organi v primeru inšpekcijskih pregledov in jim pomagamo tekom postopka inšpiciranja ter v vseh nadaljnjih postopkih. Davčno svetovanje kot pomembna sestavina našega dela je vedno prisotno, obseg pa je sorazmeren s potrebami naših naročnikov.

Preventivni davčni pregledi

Včasih niste prepričani ali so vaše poslovne knjige v celoti vodene v skladu s predpisi. S pomočjo preventivnega pregleda lahko v relativno hitrem času ugotovimo pomanjkljivosti in posredujemo napotke za njihovo odpravo. V okviru pregleda lahko najdemo tudi možnosti za izboljšanje poslovanja.

Imate vprašanja?

Želite poiskati le posamezne informacije ali celovite odgovore?

Želite poslovati z nami?