Pošljite povpraševanje!

Obračun plač

V obračun plač spada predvsem

 • priprava podatkov za obračun plače,
 • obračun plače – izdelava plačilne liste,
 • obračun jubilejnih nagrad, odpravnin in drugih dohodkov iz zaposlitve,
 • obračun regresa za letni dopust,
 • mesečni obračun prispevkov za zasebnika,
 • obračun drugih izplačil fizičnim osebam (plačilo po avtorski ali podjemni pogodbi, izplačilo najemnine, izplačilo nagrade vajencem …),
 • obračun prispevka za vplačila v sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Poročanje o obračunanih in izplačanih plačah

 • prijava podatkov ZPIZ – izdelava obrazca M4 – M8,
 • poročilo DURS o prejemkih in vrstah izplačil fizičnim osebam,
 • poročilo o vplačilih za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • poročanje Statističnemu uradu RS - gibanje plač zaposlencev - priprava obrazcev ZAP-STRU/L, ZAP-SP/4L),
 • poročilo prejemnikom izplačil za kontrolo napovedi za odmero dohodnine,
 • potrdilo o plačanih prispevkih za leto (iz M4).

Druga opravila

 • izdaja potrdila o višini plače,
 • poročilo ER 28 ob prenehanju delovnega razmerja,
 • mesečni zahtevek v zvezi z invalidi nad kvoto (nagrada, prispevek),
 • vloga za refundacijo boleznin nad 30 dni, nege, vojaške vaje …,
 • prijava delavca v zavarovanje – priprava ustreznih obrazcev, kot so PD-1, M1/M2 in MDČ; sem spada tudi izročitev (osebna ali po pošti) kopije obrazca M1 zaposlencu,
 • tiskanje plačilnih list, virmanov …,
 • priprava letnih obvestil zaposlencem za letni dopust.

 

Imate vprašanja?

Želite poiskati le posamezne informacije ali celovite odgovore?

Pišite nam!

Želite poslovati z nami?

Pošljite nam povpraševanje!

Anis biro d.o.o. ©2012 | Vse pravice pridržane | Zemljevid strani | Izdelava: WSI Digimedia Marketing, by WSI