RAČUNOVODSKE STORITVE

Naše podjetje opravlja za srednje ter večinoma manjše naročnike celovit računovodski servis.

Storitve servisa zajemajo

Knjigovodska opravila

Nezavezanci za DDV

Kot manj zahtevno knjiženje obravnavamo knjiženje za naročnike, ki niso zavezanci za DDV in ne uporabljajo stroškovnih mest; običajno gre za storitveno dejavnost.

Sem spada predvsem:

Zavezanci za DDV

Kot zahtevno knjiženje je predvideno knjiženje za naročnike, ki so zavezanci za DDV in ne uporabljajo stroškovnih mest. Sem spada tudi vnos v davčne evidence za potrebe DDV. Vključuje knjiženje dokumenta in knjiženje plačila bančnega izpiska.

Sem spada predvsem:

Zelo zahtevno knjiženje je knjiženje za naročnike, ki so zavezanci za DDV in imajo vzpostavljena stroškovna mesta ali uvedeno projektno vodenje. Vključuje tudi vnos v davčne evidence za potrebe DDV
Obračunavanje DDV ter vsa povezana opravila
Register OS
Plačilni promet
Ostala knjigovodska opravila
Administrativna opravila
Med ostala administrativna opravila spadajo opravila, ki ne štejejo med tipična knjigovodska opravila in se lahko pojavljajo bodisi po posebnem naročilu naročnika, bodisi kot posledica delovanja in upoštevanja pogodbenih določil. Sem spada predvsem:
Ostale storitve

Imate vprašanja?

Želite poiskati le posamezne informacije ali celovite odgovore?

Želite poslovati z nami?